پایان نامه رابطه عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی

9703281

1000 قلم

60,000 ریال

مشخصات

شماره مرجع (کدکالا)9703281
نوع محصولدانلودی
وضعیت محصولجدید
وضعیت فروشغیر رایگان
وضعیت انبارموجود
دسته بندیاقتصاد و مدیریت
رده سنیبزرگسال
زبانپارسی
نوع انتشارالکترونیک
نحوه انتشاردانلودی
تعداد صفحات151 صفحه
حجم فایل1.81 مگابایت
سایت اختصاصیwww.shop.modiranclub.com

اطلاعات بیشتر

تحقيق حاضر به بررسی روابط بين شاخص عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی بانك‌ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. براي پاسخ سوال چهار فرضيه مطرح شده است. با استفاده از داده‌هاي هجده بانك دولتی و خصوصی ایران طی دوره هفت ساله از سال 1385 الی 1391 اقدام به بررسي شده است. داده‌هاي تحقيق با استفاده از منابع و مدارك سازماني گردآوري شده و براي نيل به اهداف تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق با استفاده از علیت گرانجر و تحليل رگرسيون چند متغیره تاثير چهار شاخص بر عملکرد مالی مورد آزمون قرار گرفته است. بر پایه نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق، بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران رابطه علی یکطرفه و معنی­داری وجود دارد. همچنین عملکرد اجتماعی بر عملکرد مالی تاثیر مستقیم و معنی دار دارد. بین ریسک بانک و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران رابطه علی یکطرفه معنی­داری وجود دارد. همچنین ریسک بانک بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معنی دار دارد. بین اندازه بانک و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران رابطه علی یکطرفه و معنی­داری وجود دارد. همچنین اندازه بانک بر عملکرد مالی تاثیر مستقیم و معنی دار دارد. بین نوع مالکیت و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین نوع مالکیت بر عملکرد مالی تاثیر مستقیم و معنی دار دارد. در تحليل داده‌هاي تحقيق از نرم افزارهاي آماري SPSS وEviews  استفاده شده است.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

پایان نامه رابطه عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی

پایان نامه رابطه عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی

نوشتن نقد و نظر

30 محصولات دیگر در همان شاخه: